PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

Czas trwania od 1 września 2009 do 30 czerwca 2010.


1)
Definicja: Co to jest program lojalnościowy?

 

Jest to długotrwałe działanie marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z klientami. Program lojalnościowy łączy w sobie zabiegi promocyjne i reklamowe.


W naszym przypadku będzie to premiowanie punktami osiągnięć Małych Użytkowników portalu minisquash.pl Program polega przede wszystkim na docenianiu sukcesów sportowych (w ogólnej klasyfikacji – punkty zdobyte za zwycięstwa na korcie są kluczowe), ale też osiągnięć edukacyjnych (takich, jak wyniki w nauce, zachowanie w szkole, udziały w konkursach przedmiotowych oraz tych organizowanych przez nasz portal).

 

 

2) Cele programu.

Głównym celem wdrożonego programu lojalnościowego jest dołożenie wszelkich starań, by zachęcać Naszych Użytkowników do aktywnego brania udziału w życiu portalu. Dzieci będą miały okazje, żeby gromadzić punkty za osiągnięcia w różnych dziedzinach. Program ma promować harmonijny rozwój Młodych Użytkowników, kładąc jednak szczególny nacisk na rozwój umiejętności gry w squasha.


Pomóc w tym ma system punktacji opracowany przez nas. Jak już pisaliśmy, portal przyznaje punkty za zdobyte miejsca w turniejach squasha, a także za osiągnięcia szkolne oraz konkursy przez nas organizowane. Okres zbierania punktów pokrywa się z trwaniem roku szkolnego i obejmuje miesiące od września do czerwca. Stale będziemy monitorować i prowadzić klasyfikację punktową Użytkowników. Ogólna klasyfikacja jest dostępna w naszym portalu, w zakładce PUNKTY. Można będzie tam sprawdzać punktacje wszystkich użytkowników biorących udział w programie.


W przypadku osiągnięć zdobytych w ramach imprez niezorganizowanych przez nasz portal, Użytkownik powinien zgłosić nam swoje miejsce, podać organizatora imprezy, kontakt do niego, a także nadesłać zdjęcie z imprezy.


Użytkownicy portalu będą mailowo powiadamiani o przyznaniu im punktów za podlegające programowi osiągnięcia. Weryfikacja spraw spornych leży w gestii pracowników portalu minisquash.pl


Sposób punktacji oraz wartość zdobywanych punktów są wcześniej podane do informacji i zamieszczone na portalu. Informuje o nich poniższa tabela: ranking punktów

 

Użytkownicy, którzy w trakcie czasu trwania programu zdobędą najwięcej punktów, otrzymają atrakcyjne nagrody:


1 miejsce – laptop, 2 – rower górski, 3 – odtwarzacz samochodowy DVD.

Za miejsca od 4 do10 będą przyznane nagrody rzeczowe o mniejszej wartości.


Ponadto istnieje możliwość zdobywania innych fantastycznych nagród w cotygodniowych konkursach oraz imprezach organizowanych przez portal minisquash.pl.


Zależy nam na tym, żeby stale uatrakcyjniać nasz wizerunek w Waszych oczach. Dlatego za sprawą stworzonego przez nas programu lojalnościowego pragniemy nagradzać wysiłek i pracę włożone przez Dzieci i Rodziców zarówno w rozwój fizyczny, jak i duchowy swoich pociech.

 

 

SYSTEM PUNKTACJI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

Turnieje

squasha

Konkursy minitenis.pl

Inne osiągnięcia sportowe

Osiągnięcia w nauce, konkursy

Inne znaczące osiągnięcia


1 miejsce - 10 pkt

2 miejsce– 8 pkt

3 miejsce – 6 pkt

4 miejsce – 5 pkt

5 miejsce – 4 pkt

6 miejsce – 3 pkt

7 miejsce – 2 pkt

8 miejsce – 1 pkt

Przystąpienie do turnieju – 1 pkt


1 miejsce - 5 pkt

Przystąpienie do konkursu – 1 pkt


1 miejsce – 4 pkt

2 miejsce - 3 pkt

3 miejsce – 2 pkt

4 miejsce – 1 pkt

Przystąpienie do konkursu – 1 pkt


1 miejsce – 3 pkt

2 miejsce – 2 pkt

3 miejsce – 1 pkt

Przystąpienie do konkursu – 1 pkt


Punkty przyznawane indywidualnie przez portal minisquash.pl

1 - pkt

 

Opis kategorii przyznawanych punktów.

 

1) Kategoria: Turnieje squasha

Jest najważniejsza. Można w niej zdobyć największą liczbę punktów. Za 1 miejsce - 10 pkt, 2 miejsce– 8 pkt, 3 miejsce – 6 pkt, 4 miejsce – 5 pkt, 5 miejsce – 4 pkt, 6 miejsce – 3 pkt, 7 miejsce – 2 pkt, 8 miejsce – 1 pkt.

 

Za turniej uznajemy zawody, w których udział bierze minimum 6 osób i nie jest to turniej wewnętrzny (pomiędzy zawodnikami z jednego klubu. Punkty za turnieje wewnętrzne, klubowe oraz te, w których zawodników było mniej niż 6 są liczone tylko do 3 miejsca. A punktacja jest nastepująca: 1 miejsce - 5 punktów, 2 miejsce - 4 punkty, 3 miejsce - 3 punkty. Za turnieje wewnętrzne przysługują także punkty za udział. Więc do powyższych należy doliczyć 1 punkt.


Sam udział w turnieju też jest nagradzany. Za przystąpienie do turnieju Użytkownik otrzymuje– 1 pkt. Oznacza to, że 1 punkt przysługuje wszystkim Naszym Użytkownikom uczestniczącym w danym turnieju, także tym, którzy zajęli miejsca od 1 do 8. 


Na przykład : Janek wygrał turniej, więc zdobywa 10 pkt za 1 miejsce + 1 pkt za udział w turnieju. W sumie zyskuje 11 pkt za jeden turniej.


Uwaga! Gdy mecze o miejsca od 5 do 8 nie zostały rozegrane. Przyznajemy 3 punkty, są one zaokrągloną średnią za zdobyte miejsca od 5 do 8.  Oznacza to, że gracz zdobył łącznie 4 punkty (3 za grę + 1 za udział).

Za przejście do drugiej rundy turnieju, gdzie nie można określić miejsca, przyznajemy 1 punkt (przejście do drugiej rundy i zakończenie zawodów) i 1 punkt za udział, co daje sumę 2 punktów.

 

2) Kategoria: Konkursy minisquash.pl

W tej kategorii zdobywa się punkty za organizowane przez nasz portal konkursy. Zwycięża tylko jedna osoba, wybrana w losowaniu. Za wygraną Użytkownik otrzymuje 5 pkt + 1 pkt za udział. Wszyscy Użytkownicy, którzy przystąpią do konkursu i udzielą poprawnej odpowiedzi otrzymują 1 pkt.

 

3) Kategoria: Inne osiągnięcia sportowe

W tej kategorii nagradzamy inne osiągnięcia sportowe. Młody tenisista może zdobywać miejsca i osiągać sukcesy także w innych dyscyplinach sportu. Portal minisquash.pl docenia też inne dyscypliny sportu, które wpływają pozytywnie na ogólny rozwój młodych sportowców.. Za 1 miejsce w zawodach sportowych (drużynowo lub indywidualnie) otrzymuje się – 4 pkt, za 2 miejsce - 3 pkt, 3 miejsce – 2 pkt, 4 miejsce – 1pkt. Ponadto, tak jak w innych kategoriach, przystąpienie do zawodów też jest nagradzane – 1 pkt. Oznacza to, że 1 punkt przysługuje wszystkim Naszym Użytkownikom uczestniczącym w danym turnieju, także tym, którzy zajęli miejsca od 1 do 4.

 

4) Kategoria: Osiągnięcia w nauce, konkursy

Wliczane do klasyfikacji punktowej są także sukcesy szkolne i pozaszkolne. Zaliczamy do nich wysokie semestralne (półroczne) wyniki w nauce, końcowe świadectwa szkolne z wyróżnieniem.


10 - pkt otrzyma się za średnią dającą świadectwo z wyróżnieniem (czerwonym paskiem), poniżej tej średniej od 4,7 do 4,4 zdobyć można 6 - pkt, za średnią niższą od 4,3 do 4,0 uzyskuje się 3 - pkt (podnieśliśmy kryteria przyznawania punktów ze względu na liczne głosy sprzeciwu ze strony rodziców i opiekunów, wobec nisko punktowanych wyników nauki szkolnej). Punkty za nie są przyznawane dwa razy w roku na koniec semestru zimowego i na koniec roku szkolnego. Aby zostały wliczone do programu, należy przesłać nam wyniki (kserokopie, zdjęcia, skan) z semestru oraz roku z pisemnym potwierdzeniem wychowawcy i dyrekcji na adres: 44-240 Żory, ul. Kościuszki 29, z dopiskiem MINISQUASH.PL lub na adres mailowy: biuro@minitenis.pl


Uwaga! Na zgłoszenia ocen semestralnych czekamy do 15 marca 2010 roku! Natomiast na oceny roczne do końca roku szkolnego, ale nie później niż do 30 czerwca 2010 roku.


W przypadku, gdy uczeń biorący udział w naszym programie, uzyska średnią powyżej 5,5 otrzyma, aż - 15 punktów !


Konkursy szkolne, przedmiotowe, występy artystyczne są punktowane w zależności od zdobytego miejsca: 1 miejsce – 3 pkt, 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 1 pkt. Podobnie, jak w innych kategoriach za przystąpienie do konkursu otrzymuje się – 1 pkt. Punkty za zdobyte miejsce (od 1 do 3) i za udział sumują się.

Na przykład: Ola w konkursie językowym zdobyła 2 miejsce, w naszej klasyfikacji to 2 pkt, dolicza do nich 1 pkt za udział, w sumie zyskuje 3 pkt.


W przypadku świadectw, dyplomów i innych konieczne jest przedstawienie portalowi kserokopii z pisemnym potwierdzeniem od: wychowawcy, dyrektora, organizatora.

Na przykład: Ola w konkursie językowym zdobyła 2 miejsce, w naszej klasyfikacji to 2 pkt, dolicza do nich 1 pkt za udział, w sumie zyskuje 3 pkt.


W przypadku świadectw, dyplomów i innych konieczne jest przedstawienie portalowi kserokopii z pisemnym potwierdzeniem od: wychowawcy, dyrektora, organizatora.


5) Kategoria: Inne znaczące osiągnięcia

W tej kategorii mieszczą się wszystkie inne osiągnięcia, które zostały nam zgłoszone i zasługują na nagrodzenie.

M.in. takie, jak wybitne umiejętności Użytkownika, niekonwencjonalne zainteresowania, hobby, działalność w ramach wolontariatu, czy inne niewymienione osiągnięcia. Punkty są przyznawane indywidualnie przez portal minisquash.pl

 

6) Ważna informacja:

Punkty za wszystkie podlegające programowi lojalnościowemu (konkursowi) turnieje, osiągnięcia - przyznajemy do 30 dni po ich odbyciu się. Na przykład: Janek nie może 11 listopada zgłosić wygranego turnieju, który odbył się 11 września. Zgłoszenie tylko wtedy jest poprawne, gdy dotyczy wydarzenia mającego miejsce do 30 dni od daty wysłania dodania punktów. Zgłoszenia dodania punktów najlepiej wysyłać zaraz po turnieju, zawodach, konkursie. Podkreślamy raz jeszcze, że czas zgłoszenia dodania punktów nie może przekroczyć 30 dni od daty rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia podlegającego programowi.

 

Dotyczy wszystkich użytkowników biorących udział w programie: Odwołania od dodanych w programie punktów, podważające ich prawdziwość lub zasadność - można składać do 30 dni od dnia zatwierdzenia zgłoszenia punktów przez Administratorów Portalu.

 Ranking punktów
Login Punkty (turnieje) Punkty (inne) Suma
Nie znaleziono...
Get Adobe Flash player
squash portal mini squash cezary squash dla dzieci squashzoneclub squash mikolaj squash dla dzieci rampa squash dla dzieci michalina squash dla dzieci p4juniorssquashschool squash dla dzieci vitasport squash dla dzieci michalina squash dla dzieci lizard squash dla dzieci lizard squash mazi squash mikolaj squash czarny squash czarny squash czarny squash dla dzieci 4win squash dla dzieci 4win squash dla dzieci 4win mini squash wstaszkiewicz mini squash chef squash dla dzieci squashpoint squash dla dzieci squashpoint squash dla dzieci squashpoint squash cartman squash cartman